03-7967-6503 / 6504 law@um.edu.my

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Home / News

NOTICE OF MINIMAL OFFICE OPERATIONS
THE FACULTY OF LAW, 1 JUNE - 14 JUNE 2021

Dear Friends, Associates, and the UM Community,

In view of the Movement control Order (MCO 3.0) that has been implemented, please be informed that the Faculty of Law will be on minimum operation mode for the period of 1 June - 14 June 2021.

The Faculty administration may be contacted via our email:
law@um.edu.my  /or/  juris_eksternal@um.edu.my
or though the following administrators:

General Management / Human Resources:
Pn. Nohzah Zulkarnain - nohzah@um.edu.my
Pn. Fareha Ramli - fareha@um.edu.my

Development: 
Encik Ahmad Fazreen Abd Rashid - fazreen@um.edu.my
Encik Roshafizan Yusof - roshafizan@um.edu.my

Undergraduate Office:
Pn. Siti Wirni Mohamed - wirni@um.edu.my
Pn. Murshida Syaril - shidahs@um.edu.my

Postgraduate Office:
Pn. Raihul Amar Md. Ali - raihul89@um.edu.my
Puan Maizatul Akmar Mohd Amin- maizatul.amin@um.edu.my

B. Jurisprudence Office:
Pn. Nurain Abd. Hamid - ainhamid@um.edu.my

LEEP:
Cik Al Zarinah Awang Mokhtar - zayriena@um.edu.my

Research and UMCoRS Office:
Cik Fanty Hardiana Minto - hardiana@um.edu.my 
Pn. Nadia Mohamed Ismail - nad_ismail@um.edu.my

Thank You

NOTIS OPERASI MINIMA PEJABAT
FAKULTI UNDANG-UNDANG, 1 JUN - 14 JUN 2021

Rakan-rakan dan Warga UM yang dihormati,

Lanjutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP 3.0) yang dikuatkuasakan, adalah dimaklumkan bahawa Fakulti Undang-Undang akan beroperasi secara minima sepanjang tempoh dari 1 Jun - 14 Jun 2021.

Walau bagaimanapun, pihak FUU masih boleh dihubungi melalui emel rasmi:
law@um.edu.my  /atau/  juris_eksternal@um.edu.my
atau pegawai berikut: 

Pentadbiran Am / Sumber Manusia :
Pn. Nohzah Zulkarnain - nohzah@um.edu.my
Pn. Fareha Ramli - fareha@um.edu.my

Pembangunan : 
Encik Ahmad Fazreen Abd Rashid - fazreen@um.edu.my
Encik Roshafizan Yusof - roshafizan@um.edu.my

Pejabat Ijazah Dasar:
Pn. Siti Wirni Mohamed - wirni@um.edu.my
Pn. Murshida Syaril - shidahs@um.edu.my

Pejabat Ijazah Tinggi:
Pn. Raihul Amar Md. Ali - raihul89@um.edu.my
Puan Maizatul Akmar Mohd Amin - maizatul.amin@um.edu.my

Pejabat B. Jurisprudens:
Pn. Nurain Abd. Hamid - ainhamid@um.edu.my

LEEP:
Cik Al Zarinah Awang Mokhtar - zayriena@um.edu.my

Pejabat Penyelidikan dan UMCoRS:
Cik Fanty Hardiana Minto - hardiana@um.edu.my 
Pn. Nadia Mohamed Ismail - nad_ismail@um.edu.my

Sekian, terima kasih.

Last Updated: 09/05/2021