Kursus Yang Ditawarkan

Kursus Wajib
 • LXEC 1112  – Sistem Undang-Undang Malaysia  
 • LXEC 1113 – Undang-Undang Islam I 
 • LXEC 1114  – Undang-Undang Perlembagaan
 • LXEC 1115 – Tort 
 • LXEC 1116 – Undang-Undang Kontrak 
 • LXEC 2111 – Undang-Undang Jenayah 
 • LXEC 2112 – Undang-Undang Pentadbiran 
 • LXEC 2113 – Undang-Undang Tanah 
 • LXEC 2114 – Ekuiti, Amanah dan Pentadbiran Pusaka 
 • LXEC 2115 – Undang-Undang Keluarga 
 • LXEC 3111 – Jurisprudens dan Teori Undang-Undang
 • LXEC 3112 – Undang-Undang Syarikat 
 • LXEC 3115 –  Pengenalan Kepada Undang-Undang Antarabangsa 
 • GXEX 1415 – Hubungan Etnik 
 • GXEX 1416 – Tamadun Islam Tamadun Asia    
Kursus Pilihan

 Kursus pilihan yang disenaraikan tidak semestinya ditawarkan setiap tahun:- 

 • LXEC 2312 – Undang-Undang Islam II
 • LXEC 2317 – Undang-Undang Perhubungan Perusahaan di Malaysia 
 • LXEC 3313 – Urusan-Urusan Perdagangan 
 • LXEC 3314 – Undang-Undang Pekerjaan 
 • LXEC 3316 – Urusniaga Tanah dan Undang-Undang TuanRumah dan Penyewa 
 • LXEC 3315 – Urusan Bank dan Suratcara Niaga 
 • LXEC 3312 – Undang-Undang Insurans
Last Update: May 04, 2017