Hubungi Kami

Penyelaras

Program Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (Eksternal)
Fakulti Undang-Undang
Universiti Malaya
50603
Kuala Lumpur
Tel : 03-79676505/6504
Fax : 03-79676507
Email : juris_eksternal@um.edu.my
Last Update: May 04, 2017